Garanti/ålderspensionen, sjukersättningen och sjukpenningen

Aftonbladet skriver om en kvinna som får ut 12 300 kronor efter skatt men många får inte ens den summa att leva på efter skatt. Många av dem som får leva på en låg pension har arbetat mellan 40 till 50 år.

De som har arbetat delvis men inte i 40 till 50 år får ut mer i pension än dem som aldrig har kunnat arbetat vilket innebär att man kommer få leva ett extremt fattig liv den dagen då man blir pensionär.

För att man ska kunna leva ett normalt liv som pensionär bör pensionen vara mellan 17 000 till 20 000 efter skatt per månad lite mindre om du har arbetat delvis eller aldrig.

Många pensionärer äger sin bostad och äger man sin bostad får man ofta ingen bostadstillägg då man räknar med värdet på bostaden medan dem som hyr sin bostad får bostadstillägg.

Även dem som äger sin bostad borde få rätt att få bostadstillägg anser jag inte enbart dem som hyr sin bostad.

De pensionärer som är tvungna att bo på åldershem får leva snålt då kostnaden att bo på åldershem äter upp hela pensionen nästan.

Många av dem som lever på garanti/ålderspension, sjukersättning och sjukpenning har kroniska sjukdomar vilket innebär att de måste kasta en en massa pengar per år på salva, medicin, läkarbesök med mera vilket tär på ens ekonomi om man har en låg inkomst.

Det borde finnas ett bidrag som denna grupp kan få t ex 2 500 kronor per år för de extra utgifterna.

Det bästa är att införa en medborgarlön som alla invånare mellan 15 och 120 år kan få och den bör ligga på 8 000 kronor per månad. Vilket innebär om man får en garanti/ålderspension, sjukersättning och sjukpenning får runt 16 000 kronor per månad. Ju mer pengar man får ju mindre ska medborgarlönen vara och mer ju mindre pengar man får i garanti/ålderspension, sjukersättning och sjukpenning.

Givetvis ska medborgarlönen vara skattebefriad … Givetvis kostar det att ge folk medborgarlön …

Sverige är ett rikt land men landet har inte råd att ge sjukpensionärer och ålderspensionärer en rimlig sjukersättning, sjukpenning, garanti/ålderspension.

Dags att ändra och ge folk en inkomst som de kan leva på. Sverige idag är ingen trygg land att leva i eftersom Sveriges medborgare far illa idag speciellt de fattiga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *