Psykisk sjuka

Via ”uppdrag granskning” sida på Facebook läste jag om en kvinna som blir vräkt för tredje gången. Denna kvinna är psykisk sjuk och får inte den hjälp som hon behöver. Denna kvinna är en av den mängd psykisk sjuka personer som inte får rätt hjälp.

Kvinnan som ”uppdrag granskning” berättar om placeras på ett boende för missbrukare trots att kvinnan inte har missbrukarproblem. En psykisk sjuk människa som inte har missbrukarproblem ska inte bo på ett boende för missbrukare utan denne ska bo på ett boende som är till för dem som inte har missbrukarproblem.

Myndigheterna måste ta ansvar och ge människor som behöver hjälp rätt hjälp istället för fel hjälp. Många av dem som har psykiska problem faller mellan stolarna och det gäller inte enbart dem som har psykiska problem även barnfamiljer och de som inte har barn riskerar att falla mellan stolarna om de behöver hjälp.

De flesta människor behöver inte hjälp men den grupp av människor som behöver hjälp måste få den hjälp som de behöver av myndigheterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *