Socialen kidnappar barn

Barn som har det bra hos sin/sina förälder/föräldrar kidnappas av Socialen. Socialen bryr sig inte om att de skadar dessa barn för livet. Det talas mycket om psykisk ohälsa hos barn/ungdomar och de barn/ungdomar som rycks ifrån sin trygga miljö riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

De som inte har sett detta tror fortfarande gott om Socialen medan vi som har sett detta med egna ögon vet vad Socialen sysslar med.

Ni som är politiker lyssna på dem som har drabbats av detta. Ni är de enda som kan hindra att Socialen får fortsätta kidnappa barn.

Likaså bör man ändra att ingen kan anmäla någon anonymt hos Socialen. De som vill rapportera något ska tvingas att gå till Socialen och anmäla detta. De på Socialen ska tvingas att spela in, ta namn och adress, telefonnummer men även ta en bild på den som anmäler.

Socialen bryter även mot den nya lag som kom i år 2020. Socialen bryr sig inte om denna lag och andra lagar då de får bryta mot dessa lagar.

Behöver ett barn/ungdom placeras i fosterhem då ska de placeras i den kommun som de är skrivna i därmed rycks de inte ifrån sina klasskamrater och de slipper byta skola.

Har ett barn/ungdom en NPF-diagnos är det otroligt viktigt att de får vara kvar i den miljö som de är vana vid. Hur länge ska Socialen få fortsätta att kidnappa barn/ungdomar? Vilken skada kommer dessa barn/ungdomar att drabbas av i framtiden? Bryr du dig om barn/ungdomar? Är du politiker och är du beredd att hjälpa dessa barn/ungdomar som blir brutalt kidnappade av Socialen?

Jag uppmanar er … lyssna på dem som har fått sitt barn/ungdom kidnappad av Socialen. Lyssna på deras historia. Följ med dem när de har ett möte med Socialen. Spela in allt och jämfört det du har spelat in med det Socialen skriver.

Kommer du se sanningen? Sanningen att Socialen ljuger i sina papper så att det ska se ut att det finns ett skäl att placera barnet/ungdomen i fosterhem.

Okej, fosterhem behövs till dem som verkligen behöver det i detta fall om barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö men tyvärr gör Socialen mer skada än nytta genom att kidnappa barn/ungdomar brutalt från sina hemmiljö trots att många av dessa barn/ungdom har det bra i sin hemmiljö.

Hur länge kommer dessa brutala kidnappningar att ske? Kommer dessa brutala kidnappningar en dag att upphöra? Tyvärr inte inom 100 år troligtvis aldrig då det är fullt tillåtet för Socialen att skada barn/ungdom.

Barn/ungdomar som blir fråntagna sina rättigheter att få träffa sina föräldrar, syskon, mor och farföräldrar, moster, morbror, faster och farbror.

Skolan får inte anmäla för minsta lilla sak och de måste även kontakta föräldern/föräldrarna om det är något med barnet/barnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *