Viktigt att få med i den kommande lagändringen

Eftersom det förekommer, att Socialtjänsten missbrukar sin maktposition ett sätt som innebär, att deras beslut gör mer skada än nytta, är det viktigt att lagstiftaren (Riksdagen) får kännedom om hur felaktiga LVU beslut på felaktig grund berövar barn rätten till sina föräldrar.

Många av de barn som genom socialnämndens beslut om ett omgående omhändertagande blir brutalt fråntagna sina föräldrar riskerar bli skadade för livet. Allt för ofta händer det, att ett beslut om ett omgående omhändertagande, inte uppfyller de krav som lagstiftningen ställer inför ett sådant beslut. I den lagstiftning som just nu håller på att arbetas fram, bör man frånta politiker beslutsrätten, och överföra denne till juridisk expertis.

Det räcker att enda person lämnar in en anonym orosanmälan för att helvetet (ursäkta uttrycket) ska braka loss. Många utnyttjar detta för, att komma åt en person de ogillar skarpt.

Jag vill se ett förbud mot anonyma orosanmälningar. Ett sådant förbud kräver ytterligare en ändring av dagens lagstiftning, eftersom den som gör en orosanmälan kan ha adekvat grund för en rädsla, att bli utsatt för hämnd från de föräldrar orosanmälan handlar om. I nuvarande lagstiftning, har de anmälda rätt att få veta vem som lämnat in en anmälan. Detta måste ändras, så att den som lämnar in en anmälan, kan begära ett sekretess beslut, så deras identitet inte lämnas ut.

Det är även viktigt för socialnämndens handläggare, att kunna ställa frågor till den som gör en orosanmälan, för att se om anmälan saknar substans, men även för att få viktig information inför ett kommande beslut, vilket är omöjligt ifall anmälan görs anonymt.

Innan man tar ett barn från en förälder eller föräldrarna, är det viktigt för den utredning som pågår inför ett sådant beslut, att familjen först placeras på ett av landets utredningshem, så man utifrån det kan göra en bedömning och en behandlingsplan.

Frågan om familjehem ska inte få komma på tal, om man inte först provat en behandlingsplan, där barnet är kvar hos sina föräldrar.

Idag fattade det LVU beslut på utredningar, där felaktig information ges mer bevisvärde än föräldrarnas svar på handläggarens frågor. Vissa omgående omhändertagande av barn enligt LVU tas på grunder, som inte uppfyller lagens krav för sådan beslut. Vissa sådana beslut är så felaktiga, att de egentligen borde kallas för kidnappningar. För barnens skuld, måste beslut om omedelbart omhändertagande flyttas från politiken till juridisk expertis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *